Documenten CO2 Prestatieladder

Hieronder zijn de documenten die betrekking hebben op de CO2 Prestatieladder van de Allinq Group weergegeven. De documenten zijn ingedeeld per invalshoek.

Tot 1 mei 2015 zijn de documenten opgesteld vanuit Schuuring, alszijnde de Schuuring Groep. Vanaf 1 mei 2015 heeft de Schuuring Groep haar naam gewijzigd in de Allinq Group.
Certificaat
Met ingang van 1 mei 2012 is Allinq in het bezit van het CO2 bewustzijn certificaat, niveau 3.
Hier treft u ons certificaat aan: 
- CO2 bewustzijn certificaat

Inzicht
3.A.1 Uitgewerkte emissie inventaris
Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris voor haar scope I en II CO2-emissies.

2016
- Carbon Footprint rapportage 2016
- Carbon Footprint 2016


2017:
- Carbon Footprint rapportage 2017
- Carbon Footprint 2017

2018:
- Carbon Footprint rapportage 2018
- Carbon Footprint 2018

Reductie
Het bedrijf heeft een energie management programma opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd en geïmplementeerd.

- Directieverklaring Milieubeleid Allinq Group
- Energie Management Programma 2017 - 2020
- Rapport Maatregellijst 2019

Transparantie
3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen
Het bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

- Visie november 2016 - Samenwerken aan Duurzaamheid
- Visie mei 2017 - Elke dag een stapje verder
- Visie november 2017 - Dag van de Duurzaamheid
- Impactrapport 2018 Allinq CO2 compensatie FairClimateFund 
- Visie mei 2018 - Stapsgewijs steeds Duurzamer
- Visie november 2018 - Vijf duurzame businessplannen in twee dagen

3.C.2 Communicatieplan
Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Initiatieven
3.D.1 Sector- en keteninitiatief
Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie.

- Samenwerken aan duurzaamheid
- Samen reduceren van brandstofverbruik (verslag 12e sessie sectorinitiatief Noordoost Nederland)


Voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder en de gecertificeerde bedrijven, zie het platform www.skao.nl/ van de stichting die de ladder beheert en verder ontwikkelt.

18-12-2019

Relatiemagazine Allinq Visie

We delen graag de nieuwste uitgave van ons relatiemagazine...
5-12-2019

40.000!

Donderdag 5 december! Wat een dag! Sinterklaas in...