Kwaliteit, arbo en milieu

Het voeren van een Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) beleid is een geïntegreerd onderdeel uit het ondernemingsbeleid van Allinq en de Allinq Group. Het ondernemingsbeleid is afgeleid van het Strategisch Business Plan. De doelstelling hiervan is onze diensten te laten beantwoorden aan de verwachtingen en toezeggingen die zijn gedaan aan onze opdrachtgevers.

Geen eendagsvlieg
De Allinq Group is geen eendagsvlieg, maar een organisatie die zich gedegen ontwikkelt en nieuwsgierig is naar nieuwe markten. De kernwaarden betrouwbaar, kwaliteit, innovatief en partner in business zijn verankerd in onze bedrijfscultuur. Waarden die we zorgvuldig met elkaar hebben opgebouwd. Die diep in onze genen zitten. Het nakomen van deze toepassingen op gebied van kwaliteit heeft onze hoogste prioriteit. Door in te spelen op de constant veranderende markt, waarbij procesverandering verankerd is in onze organisatie, is het zoeken naar verbetering en vernieuwing van processen een gewone zaak.
Volledig gecertificeerd
Onze medewerkers gedragen zich er vanzelfsprekend naar. Ook voor de opdrachtgevers zijn deze waarden heel herkenbaar.

Daarnaast onderstrepen diverse certificeringen de geleverde kwaliteit:
ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO2 Prestatieladder, Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.
18-12-2019

Relatiemagazine Allinq Visie

We delen graag de nieuwste uitgave van ons relatiemagazine...
5-12-2019

40.000!

Donderdag 5 december! Wat een dag! Sinterklaas in...